Kończy się czas wakacji, odpoczynku. Dla niektórych z nas był to czas budowania głębszej relacji z Bogiem przez kontemplowanie Jego majestatu w pięknie przyrody, zwiedzanych kościołów. Dla innych wakacje były szczególnym czasem przeżywania rekolekcji. Drodzy Parafianie! Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy […]