Chrzest Święty

Przygotowanie do chrztu świętego w naszej parafii polega na odbyciu przez rodziców dziecka trzech spotkań przed chrztem. Są to spotkania kerygmatyczne, ukazujące piękno wiary i życia nią. Spotkania są każdorazowo umawiane indywidualnie z ks. Proboszczem i katechistami (należy więc odpowiednio wcześniej – około miesiąc przed planowanym chrztem – umówić się na pierwsze spotkanie). Na ostatnim spotkaniu omawiana jest liturgia chrztu i znaczenie znaków używanych w czasie celebracji chrztu świętego. Przez to, zostajemy wprowadzeni w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia się w każdym neoficie.

Sakramentu chrztu świętego udziela się zasadniczo na mszy świętej (jej termin wybierają rodzice), przy udziale wspólnoty Kościoła, do której włączane jest nowoochrzczone dziecko.

Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie chrztu:

KKK 1213: Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

KKK 1226: Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Istotnie, św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” – oświadcza św. Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: „Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem” (Dz 16, 31-33).

KKK 1228: Chrzest jest więc obmyciem wodą, poprzez które „niezniszczalne nasienie” słowa Bożego przynosi życiodajny skutek. Św. Augustyn powie o chrzcie: „Słowo łączy się z elementem materialnym i to staje się sakramentem”.

KKK 1253: Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: „O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: „O wiarę!”