1 kwietnia 2022 roku o godzinie 20.00 mszą świętą rozpoczęła się Nocna Droga Krzyżowa. Trasa liczyła 16,5 km wiodła przez Lasy Zakrzewskie, Dopiewiec, Palędzie, Dąbrówkę, Skórzewo, Dąbrowę z powrotem do kościoła w Zakrzewie. Korzystaliśmy z rozważań Drogi Krzyżowej ułożonej przez członków Misterium na Cytadeli w Poznaniu. 11 osób wyruszyło pomimo silnego wiatru i ujemnej temperatury w nocne zmaganie się z sobą. Wysiłek i trud pomógł nam choć trochę dotknąć umartwienia i poczucia cierpienia Drogi Krzyżowej. Dobrze dobrane rozważania owocowały mocnymi przemyśleniami w czasie samotnej wędrówki.  Cisza przyrody, ale także codzienność życia w mijanych miejscowościach uzmysławiały nam, że Chrystus jest tak bardzo prawdziwy, tak bardzo bliski człowiekowi, tak bardzo codzienny.

Możemy tylko zachęcić innych do pójścia z nami za rok.

tradycyjnie dzielimy się kilkoma zdjęciami.