Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, czas w którym przez gorliwsze Modlitwę, Post i Jałmużnę odnajdujemy sens naszego istnienia, czyli życie wieczne. Od chwili chrztu świętego zostaliśmy powołani do nowego życia w świętości. Tę prawdę przypominamy sobie nieustannie, a w czasie świąt Wielkiej Nocy uroczyście odnowimy przymierze chrzcielne. Wielki Post nas do tego przygotowuje. Pamiętajmy o postanowieniach wielkopostnych (np. częstsze czytanie Pisma Świętego, udział we mszach świętych w tygodniu, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także wyrzeczenie się jakiś przyjemności – alkoholu, telewizji, internetu). Zachęcam do wpisywania swoich postanowień do Parafialnej Księgi Abstynencji, która wyłożona jest przy chrzcielnicy.

Rekolekcje Parafialne (12-16.03.2022) są szczególnym czasem wspólnej modlitwy i wsłuchania się w Słowo Boże. Jest to błogosławiony czas łaski. Nie zmarnujmy tej okazji. W tym roku głosić je będzie ks. Marek Borowski, pallotyn. Otoczmy go szczególną modlitwą, prosząc też o nasze wewnętrzne nawrócenie, czyli głębsze umiłowanie Boga.

W połowie czasu Wielkiego Postu czekać nas będzie też Nocna Droga Krzyżowa. Szczegóły wydarzenia na FB parafialnym oraz na plakacie .

Obecny czas jest też niespokojny. Możemy spełniać bardzo konkretne uczynki miłosierdzia. Dziękuję pani Julii za koordynowanie zbiórki pomocy dla uchodźców. Wszystkim też, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w pomoc naszym bliźnim – Bóg zapłać! Nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego. Proszę też wszystkich Parafian, nie ustawajmy w modlitwie o zakończenie wojny – taką intencję w tym miesiącu podejmują szczególnie członkowie Żywego Różańca. W tej intencji też po każdej mszy śpiewamy Suplikacje.