Kończy się czas wakacji, odpoczynku. Dla niektórych z nas był to czas budowania głębszej relacji z Bogiem przez kontemplowanie Jego majestatu w pięknie przyrody, zwiedzanych kościołów. Dla innych wakacje były szczególnym czasem przeżywania rekolekcji.

Drodzy Parafianie!

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podczas wypoczynku nie zapominali o spotkaniu z Bogiem, szukali Eucharystii, więcej czasu poświęcali na modlitwę, czytanie Pisma Świętego. Przyjmijcie zaproszenie na wspólne, radosne spotkanie przy grillu, kawie, herbacie, aby w ten sposób wyrazić dziękczynienie Bogu za jego dobroć.

Zachęcam wszystkich do ofiarowania kilku minut dziennie na odmówienie dziesiątki różańca we Wspólnocie Żywego Różańca. Jest to szczególna ofiara modlitwy w intencjach Kościoła i Parafii.

Zachęcam, aby w nowym roku duszpasterskim jeszcze bardziej zaangażować się w życie Kościoła. Chciałbym zaprosić małżeństwa do włączenia się w formację Ruchu Światło-Życie w kręgu Domowego Kościoła.

Zapraszam rodziców dzieci z klas 3. szkoły podstawowej do podjęcia przygotowania swoich pociech do przyjmowania komunii świętej.

Uwrażliwiam rodziców młodzieży z klas 7. i 8. na to, że ich dzieci rozpoczynają w tym roku dwuletni cykl przygotowania do bierzmowania. Jak ubiegłe lata będzie on w małych grupach formacyjnych.

Przypominam rodzicom, którzy pragną chrztu świętego dla swoich dzieci o trzech spotkaniach kerygmatycznych przed chrztem.

Jeśliby była jakaś grupa, nawet mała, Parafian chętnych do włączenia się w inny sposób w formację, czyli kształtowanie swojej wiary (np. w grupie Odnowy w Duchu Świętym czy też spotkań o wierze dla osób dorosłych), proszę o kontakt ze mną.

Niech nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich szansą na nowy rozwój wiary, nadziei i miłości, które prowadzą nas do świętości.

ks. Dariusz Piasecki.