Na terenie naszej parafii od około dziesięciu lat istnieje wspólnota rodzin, która jest częścią Ruchu Światło – Życie. Ruch ten, choć kojarzony głównie z oazami młodzieżowymi, od 50 lat ma swoją gałąź rodzinną nazwaną Domowym Kościołem. 

 Małżeństwa sakramentalne tworzą małą grupę zwaną  kręgiem. Do wspólnoty należą  pary o różnym wieku i stażu małżeńskim. Różnice pokoleniowe nie są przeszkodą, spotkania bowiem stanowią miejsce wymiany doświadczeń Na spotkania można przychodzić z dziećmi. Opiekunem duchowym każdej grupy jest ksiądz. W czasie comiesięcznych spotkań małżonkowie dzielą się swoimi radościami i troskami, wspólnie modlą i czytają Słowo Boże. Jest to także czas zapoznawania się z elementami programu formacyjnego, który dotyczy rozwoju duchowego, miłości małżeńskiej, wychowania dzieci i innych spraw.

Domowy Kościół to spotkania formacyjne dla małżeństw chcących nauczyć się czytać Pismo Święte, chcących lepiej poznać Boga, zbliżyć się do Niego, do siebie nawzajem, dla rodzin pragnących ożywić i rozwinąć wiarę, chcących nauczyć się przekładać wiarę na życie codzienne, na miłość ku sobie i drugiemu człowiekowi. 

To spotkania dla osób, które chcą zmienić, poprawić lub naprawić swoje życie w ogóle, a rodzinne w szczególności. Aby to osiągnąć wybierają drogę opartą na formacji w życiu chrześcijańskim rozwijanym i pielęgnowanym tam, gdzie można to czynić najpełniej – w domu, w życiu rodzinnym i małżeńskim.

 

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty Domowego Kościoła zapraszamy na pierwsze spotkanie: 

9.10.2022 o godzinie 17.00 

w salce przy kościele w Zakrzewie.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 

z księdzem proboszczem Dariuszem Piaseckim (tel. 600 519 957) lub parą prowadzącą Kingą i Mateuszem Drozda (tel. 508 233 141).