Drodzy Parafianie, rozpoczęliśmy kolejny Adwent, czas radości, kiedy myśląc o swoim przeznaczeniu odkrywamy, że ono należy do Chrystusa, naszego Zbawiciela.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odnowiliśmy nasz akt zawierzenia swojego życia Jezusowi i po raz kolejny wyznaliśmy, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Jezus pragnie przyjść do mojego życia, chce je odnowić swoją łaską, dlatego przychodzi jako Dziecię.

W tym roku proponuję, jako formę przygotowania do świąt peregrynację figury Dzieciątka Jezus. Po Roratach każdy (bez losowania czy wyznaczania) może podejść i wziąć ze sobą figurkę Dzieciątka. Zachęcam, by tego dnia, może wieczorem, zgromadzić się całą rodziną wokół Jezusa, wybrać jedną czy kilka modlitw i wspólnie je odmówić. Jeśli jest to możliwe, zaśpiewać jakąś pieśń adwentową. Niech ta modlitwa rodzinna zespoli nas, połączy i przymnoży miłości – jako pragnienia dawania siebie.

Zachęcam też małżonków do zapoznania się z formacją Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Cieszę się, że w naszej parafii powstaje kolejny Krąg Domowego Kościoła. Raduję się też z powstałych dwóch grup Oazy Dzieci Bożych, które spotykają się z Joanna w soboty na salce parafialnej, by przez modlitwę, zabawę i rozważanie przybliżać się do Boga.

Niech czas Adwentu będzie dla nas wszystkich okazją do nawrócenia, przemiany życia i podjęcia kolejnych decyzji w drodze do świętości. Niech nam wszystkim błogosławi i sprzyja, ze swym Synem, Panna Maryja. Amen.

ks. Dariusz Piasecki, proboszcz