Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie, tym wezwaniem pozdrawiamy się w czasie trwającego w liturgii okresu Paschalnego. Serdecznie dziękuję każdemu z Was za udział w wydarzeniach Triduum Paschalnego, świętego czasu odkupienia. Wzruszającym momentem była komunia święta w Wielki Czwartek, kiedy praktycznie każdy obecny w kościele, który nie miał innych przeszkód, przystąpił do komunii świętej. Jest to dla mnie znakiem, że zadbaliście o swoje dusze i wzbudziło się w Was szczególne pragnienie Królestwa Niebieskiego. Utrzymajmy w sobie to pragnienie przez częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Najświętszego Sakramentu. Pamiętajmy jednaj, że każdy grzech śmiertelny (np. dobrowolne opuszczenie mszy świętej niedzielnej) oddziela mnie od Miłości Bożej i jest przeszkodą w przyjęciu komunii świętej. Niech nie będzie w nas lekceważącej postawy przyjmowania tego sakramentu w stanie grzechu śmiertelnego.

Drodzy! Doświadczyliśmy zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią. Pełni wdzięczności za ten dar Jego Miłosierdzia, przeżyjmy czas okresu Wielkanocnego w pokoju Chrystusa i bliskości z Nim poprzez modlitwę i częsty udział we mszy świętej. Pamiętajmy o przymierzu chrzcielnym, które w nas twa i Bóg swoją łaską chce je w nas umacniać. Już teraz zapraszam Was do udziału w Wigilii Zesłania Ducha Świętego – wieczornym czuwaniu modlitewnym, przedłużającym czuwanie Paschalne. Odbędzie się ono w sobotę, 27.05.2023 o godzinie 20.00