Październik

Miesiąc październik to miesiąc wyjątkowy dla naszej parafii.

Najpierw z racji codziennych nabożeństw różańcowych. W tej prostej w swej formie modlitwie możemy kontemplować życie Jezusa i Maryi i do niego odnosić nasze życie, aby być na wzór Chrystusa.

W niedzielnych kazaniach podejmujemy temat związany z konsekwentnym opowiadaniem się za Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem.  Wiemy, że życie człowieka, który uznał Jezusa za swojego Mesjasza – Zbawiciela jest już inne, przemienione. Nowy Człowiek żyje nowym prawem – Prawem Miłości. Stąd rozważając powszechne powołanie do świętości, które objawia się w życiu w małżeństwie i w życiu ofiarowanym Bogu w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym, chcemy umacniać się w wierności Słowu Bożemu.

Jako, że taka droga pójścia za Jezusem jest wymagająca, potrzebujemy pomocy: daje nam ją Najświętsza Maryja Panna. Stąd zapowiedź rekolekcji Oddanie.33, które rozpoczniemy 8 listopada a zakończymy w rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii Ikony Częstochowskiej. Podjąć to Oddanie znaczy jeszcze bardziej świadomie kroczyć drogą swojego powołania.

I wreszcie każdy październik jest smutnym wspomnieniem tragedii, jaka dokonała się w lasach zakrzewskich. 13 października 1939 roku rozpoczęto mordowanie metodą katyńską (czyli strzałem w tył głowy) tysięcy ludzi. Mord ten rozpoczął się od zabójstwa sióstr zakonnych i duchowieństwa, ale niestety nie pominął też inteligencji, studentów i elity Poznańskiego społeczeństwa. Winni jesteśmy im wdzięczną pamięć za ofiarę ich życia. Zapraszam więc na uroczystości upamiętniające ich ofiarę 13.10 przy grobach pamięci.

Niech modlitwa różańcowa odmawiana w rodzinach naszej parafii przyczyni się do odnowy charyzmatycznej naszej wiary. Szczęść Boże, ks. Dariusz Piasecki